New items

  • Final product
  • Raw material after cleaning
  • Final product - 2 kg / block

Contact us

MINH KHUE SEAFOODS COMPANY

Add: Tac Cau fishing port - Chau Thanh district - Kien Giang province - Viet Nam
Tel: (0084).773 942 650; 918 039 568
Fax: (0084).773 943 179
Email: truc@minhkhueseafood.com , skype.: sale1.minhkhue
visitors: : 421.487
online: : 2
yesterday: : 321
today: : 56

About us || Environmental policy

TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ MÁY VỀ MỘT MÔI TRƯỜNG XANH

Công ty TNHH Thủy Sản MINH KHUÊ nhận thức trách nhiệm của mình đối với môi trường và luôn luôn xem xét vấn đề này trong quá trình chế biến.

Chúng tôi cam kết thực hiện theo các quy định và pháp luật về bảo vệ môi trường bằng phương tiện giảm tác động về môi trường bằng cách sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nguyên liệu từ tài nguyên thiên nhiên, giảm chất thải và ô nhiễm ở tất cả các hoạt động.

Các giải pháp thực hiện cho chính sách môi trường:

- Tiết kiệm năng lượng điện trong quá trình vận hành nhà máy, đảm bảo hiệu suất hoạt động tránh tăng ca trong giờ cao điểm.

- Nguồn nước là tài sản quý báu trong quá trình vận hành công ty, mỗi nhân viên ý thức được việc tiết kệm nguồn nước ngọt là hành động bảo vệ môi trường

- Đầu tư Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải với tuyến thoát nước mưa và tuyến thoát nước thải được tách riêng biệt. Đối với tuyến thoát nước mưa thải trực tuyến ra kênh. Còn tuyến nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn VN 11:2008/BTNMT loại B trước khi thải vào kênh.

 

 

 

 

The best: IE7, Firefox, Google Chrome - resolution 1024x768 copyright (C) 2011-2012. All right are reserved minhkhueseafoods